מידע למלווה

  • את הפעילות ניתן לעשות בקבוצה או ביחידים.
  • רצוי להקרין את הסרטונים על מסך גדול ככל האפשר שיוצב אל מול המשתתפים.
  • במידה ומדובר בפעילות קבוצתית רצוי שיתקיים במרחב גדול המאפשר מרווחים בין המשתתפים.
  • הסרטונים מציגים פעילות תנועתית קלה בהנחיית מדריכים מומחים בהפעלה ותנועה של אנשים עם מוגבלות שכלית, יחד איתם מתאמנים ספורטאי הספיישל אולימפיקס שגם הם אנשים עם מוגבלות שכלית.
  • הפעילות מודרכת מתחילתה ועד סופה. המדריכה או המדריכה בסרטונים הם מנחי הפעילות.
  • הסרטונים מלווים בהנחיות קוליות בשפה פשוטה, יש צורך בהפעלת הרמקולים בעוצמה שתאפשר הקשבה פעילה.
  • הסרטונים מלווים בכתוביות בעברית.
  • כל סרטון מלווה באביזר אחד או שניים, יש להיערך מראש עם האביזרים בצד.
  • הפעילות מותאמת גם לאנשים בכסאות – בצד כל סרטון מעין קוביה ובה אדם היושב בכסא גלגלים המבצע את הפעילות בהתאמה.

מבנה הסרטון :

כל סרטון מתחיל בתרגילי חימום כ- 5 דקות.

הסרטון מסתיים בתרגילי שחרור והרפיה כ- 5.5 דקות.

הפעילות עצמה בליווי אביזר כ- 8-10 דקות.

לפני כל פעילות יש להיערך מראש עם האביזרים המתאימים (מקל, כסא, מזרן, כדור אובל-בול, טבעת פילאטיס, כרית שעועית)

סה"כ כל סרטון בן כ- 20 דקות. אין לוותר על אף אחד מחלקי הסרטון .

הסרטונים אינם מתאימים עבור:

א. מקבלי שירות שיש להם מצב רפואי המונע השתתפות בפעילות גופנית.

ב. מקבלי שירות שיש להם קוצר נשימה בעת פעילות גופנית.

ג. מקבלי שירות שיש להם הנחיית לפעילות גופנית תחת השגחה.

מה זה זוזו? מצגת בשפה פשוטה על תכנית זוזו


רשימת טפסים למסגרות המשתתפות בפיילוט זוזו

טופס מספר 3 – מסמך התחייבות מסגרת המשתתפת בפיילוט זוזו

טופס מספר 4 – קריטריונים לבחירת משתתפים בפיילוט זוזו במסגרת

טופס מספר 5 – טופס הסכמה להשתתפות בתכנית זוזו לאפוטרופוס טופס מס' 5 – גרסא מקוונת

טופס מספר 6 – טופס הסכמה השתתפות במחקר הערכה לאפוטרופוס טופס מס' 6 – גרסא מקוונת

טופס מספר 7 – טופס הסכמה להשתתפות במחקר הערכה למקבל השירות עם מש"ה

טופס מספר 8 – טופס הסכמה להשתתפות במחקר הערכה לרפרנט/מוביל טופס מס' 8 – גרסא מקוונת

טופס מספר 9 – טופס הסכמה להשתתפות במחקר הערכה למנהל מסגרת טופס מס' 9 – גרסא מקוונת

טופס מספר 11 – אישור רפואי להשתתפות בתכנית

מתווה תוכנית הפעילות – פיילוט זוזו

קישור לשאלון סיכום פעילות יומי

קישור לשאלון הערכת הפיילוט למקבל השירות

קישור לשאלון הערכת הפיילוט לרפרנט זוזו

קישור לשאלון הערכת הפיילוט למנהל המסגרת

Skip to content