כתיבת תסריט : אשכר רוקח, תמר נוב, יפעת גור, כרמית כהנא