מחקר והערכה

רקע

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות הציבורית והאישית לשינוי באורח החיים היושבני והכנסת פעילות גופנית כחלק מאורח חיים בריא. במסגרות מוגנות חסרה המודעות לשילוב פעילות גופנית כחלק משגרת היום. במקביל, קיים קושי באיתור ותשלום לאיש מקצוע מתחום החינוך הגופני, עם מומחיות בתחום החינוך מיוחד, שיעביר את הפעילויות במסגרות. מטרות מיזם זוזו היא הנגשת פעילות ספורט לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הטמעה כחלק משגרת היום-יום, הגברת המודעות והשליטה בגוף, אימוץ אורח חיים אקטיבי, שיפור במצב הרוח וייתכן אף השפעה חיובית על התנהגות. זאת באמצעות מאגר סרטוני ההדרכה שהופקו לטובת המיזם, המהווים כלי פנימי להפעלת מקבלי השירות על ידי המדריכים במסגרות.

ההערכה הנוכחית באה לבחון את מידת ההצלחה של המיזם בהפיכת הפעילות הגופנית לחלק משגרת היום-יום במסגרות, תוך בחינת נקודת המבט של מקבלי השירות, של המדריכים/רפרנטים ושל מנהלי המסגרות. באופן ספציפי, המדדים שגובשו להערכת הפיילוט הם: א. שכיחות ביצוע הפעילות הגופנית במהלך השבוע, ומידת היציבות של שכיחות זו לאורך זמן, ב. מידת ההשתתפות של מקבלי השירות בפעילות, ג. מידת המוטיבציה של מקבלי השירות לפעילות ספורטיבית במהלך היום, ד. מידת שביעות הרצון וההנאה מהפעילות הספורטיבית – בעיני מקבלי השירות, ה. מידת שביעות הרצון של מקבלי השירות כפי שהיא נתפסת בעיני צוות המסגרת.

*חלק מהמסמכים בעמוד זה אינם נגישים דיגטלית. למעוניינים, ניתן לפנות לקרן שלם בנושא למייל : sganot@kshalem.org.il

דוחות ותקצירים

דו"ח הממצאים המלא>>

תקציר מנהלים>>

למצגת הממצאים>>

תקציר בעברית>>

תקציר באנגלית>>

תקציר בערבית>>

כלי המחקר

טופס הסכמה למקבל שירות>>

טופס הסכמה לאפוטרופוס>>

טופס הסכמה לרפרנט/מוביל התכנית במסגרת>>

שאלון שביעות רצון בעיני מקבלי השירות>>

שאלון שביעות רצון בעיני הרפרנט/מוביל התכנית במסגרת>>

שאלון שביעות רצון ואימפקט התכנית על המסגרת עבור מנהל המסגרת>>

שאלון לדיווח שוטף על פעילות במסגרת>>